Výběrové řízení - Obchodní manažer

ČSTS vyhlašuje výběrové řízení na pozici obchodního zástupce/manažera CDSS. Konečný termín zaslání životopisu a motivačního dopisu je 31. 8. 2020. Pro možné způsoby doručení čtěte dále.

Písemnou formou
- poštou, osobně na adresu sekretariátu: U družstva Tempo 264/10, Praha 142 00

Elektronickou formou
- e-mailem ve formě PDF souboru opatřeným elektronickým podpisem na adresu: sekretariat@csts.cz
- datovou schránkou ve formě PDF souboru na adresu datové schránky ČSTS: ad2774x