Zemřela Marie Lašťovková

S lítostí oznamujeme, že nás po dlouhé nemoci dne 14. července 2020 ve věku 75. let v kruhu rodinném opustila Marie Lašťovková. Poslední rozloučení se bude konat v pondělí 20. července 2020 ve 13:15 v obřadní síni krematoria v Praze-Motole.

Marie Lašťovková tančila v letech 1960 - 1974 a působila v tanečním klubu Styl Jana Pavlíka v Praze.

Za Český svaz tanečního sportu vyjadřujeme rodině a všem blízkým upřímnou soustrast.