Výroční konference ČSTS 4.11.2020 - harmonogram

Termín Výroční konference ČSTS je 4.11.2020 od 13:00 do 19:00 v Aule ČUS v Praze. Harmonogram přípravy VK 2020 čtěte dále.

Termín Věc
05.09.2020 Oznámení VK2020 
  Počty delegátů
  Informace o konání VH divizí
21.09.2020 VH divizí – poslední možný termín pro svolání
01.10.2020 Online schůze předsedů divizí
05.10.2020 Pozvánka a zveřejnění programu a podkladů na webu ČSTS
21.10.2020 VH divizí - poslední možný termín pro konání 
22.10.2020 Návrhy a připomínky k navrženému programu a podkladům VK
  Seznamy nově zvolených delegátů
28.10.2020 Zpracování podaných návrhů a připomínek 
29.10.2020 Zveřejnění podaných návrhů a připomínek na webu ČSTS
04.11.2020 VK