Doškolovací seminář – přihlášky po termínu

Pozdní přihlášky na online Doškolovací seminář ČSTS jsou možné až do neděle 30. 8. 2020 do 22.00 hod. Poplatek je již v plné výši 800 Kč. Přihlášení proveďte zasláním svého jména, příjmení a IDT společně s kopií potvrzení o zaplacení poplatku na email vp.profi@csts.cz.