Jak na licence porotců a trenérů a potvrzování poroty na TL a STL?

A) Pro udělení (obnovení) licence porotce a trenéra je třeba doložit a zaslat na sekretariát ČSTS:

 1. Vyplněnou žádost o vydání, prodloužení, obnovení licence.
  (Prodloužení a obnovení pouze v případě předešlého nesplnění podmínek)​
 2. Zaplacení licence (RČP).
 3. Doložení příslušného kvalifikačního studia.
 4. Doložení příslušné aktivní soutěžní činnosti, pokud již není v databázi ČSTS.
 5. U porotce doložení příslušné dvouleté praxe pro udělení vyšší třídy a stínového porotce 4x STT a 4x LAT pro příslušné soutěžní třídy, přičemž se započítávají pouze dvoukolové soutěže viz. §8 Kvalifikačního řádu.
 6. Pro prodloužení licence porotce se dle KŘ §9  aktivní činnost jejich dvouletého období kontroluje automaticky. U trenérů je třeba aktivní činnost za příslušné období zaslat do konce dvouletého období, případně zkráceného období v rozsahu přílohy KP02 - Aktivní činnost.
 7. POZOR. Pro obnovení porotcovské licence i ternérské licence je potřeba absolvovat průběžné vzdělávání.

B) Postup při doložení příslušné praxe stínového porotce 4xSTT a 4x LAT pro příslušné soutěžní třídy, přičemž se započítávají pouze
     dvoukolové soutěže viz. §8 Kvalifikačního řádu.

 1. Kontaktovat pořadatele a vedoucího soutěže a projevit zájem o stínové porotování na dané soutěži.
 2. S ohledem na časové a technické možnosti je doporučena účast maximálně 5 stínových porotců na příslušné soutěži.
 3. Vyžádat si po poslední odporotované soutěži hodnotící „lístečky“ od sčitatelů soutěže a tyto doložit k žádosti o licenci porotce.
 4. Uznávají se odporotované soutěže příslušných kategorií dle §8 Kvalifikačního řádu a jejich počet lze splnit v průběhu jednoho kalendářního dne.

C) Postup při potvrzování vylosovaných porotců na soutěže TL a STL

 1. Sekretariát ČSTS obešle všechny pořadatele soutěží TL a STL s informacemi o vylosovaných porotcích.
 2. Pořadatel potvrdí vylosované porotce dle níže uvedených pravidel.
 3. Sekretariát zveřejní seznam takto vybraných porotců.
 4. Sekretariát doplní vylosované porotce do propozic soutěží.
  Pravidla pro poroty v příloze KP08 - Poroty pro MČR a WDSF

Martin ODSTRČIL
Viceprezident pro profesní záležitosti