Jak na licence porotců a trenérů a potvrzování poroty na TL a STL?

A) Pro udělení (obnovení) licence porotce a trenéra je třeba doložit a zaslat na sekretariát ČSTS:

 1. Vyplněnou žádost o vydání, prodloužení, obnovení licence.
  (Prodloužení a obnovení pouze v případě předešlého nesplnění podmínek)​
 2. Zaplacení licence (RČP) a správního poplatku.
 3. Doložení příslušného kvalifikačního studia.
 4. Doložení příslušné aktivní soutěžní činnosti, pokud již není v databázi ČSTS.
 5. U porotce doložení příslušné dvouleté praxe pro udělení vyšší třídy a stínového porotce 4x STT a 4x LAT pro příslušné soutěžní třídy, přičemž se započítávají pouze dvoukolové soutěže viz. §8 Kvalifikačního řádu - Pro rok 2021 se z důvodů pandemie Covid-19 stínová porota nepožaduje.
 6. Pro prodloužení licence porotce se dle KŘ §9  aktivní činnost jejich dvouletého období kontroluje automaticky. U trenérů je třeba aktivní činnost za příslušné období zaslat do konce dvouletého období, případně zkráceného období v rozsahu přílohy KP02 - Aktivní činnost. Pro rok 2021 se z důvodů pandemie Covid-19 aktivní činnost funkcionářů a porotců (VR17) a trenérů (VR25) nehodnotí, a tedy stačí pro prodloužení pouze účast na vzdělávacích akcích.
 7. Doložení stínové poroty dle bodu B)
 8. POZOR. Pro obnovení porotcovské licence je třeba v dvouletém období absolvovat alespoň jeden Doškolovací seminář (srpen), který je dle KŘ možné doplnit druhou akcí.

B) Postup při doložení příslušné praxe stínového porotce 4xSTT a 4x LAT pro příslušné soutěžní třídy, přičemž se započítávají pouze
     dvoukolové soutěže viz. §8 Kvalifikačního řádu - Pro rok 2021 se z důvodů pandemie Covid-19 stínová porota nepožaduje.

 1. Kontaktovat pořadatele a vedoucího soutěže a projevit zájem o stínové porotování na dané soutěži.
 2. S ohledem na časové a technické možnosti je doporučena účast maximálně 5 stínových porotců na příslušné soutěži.
 3. Vyžádat si po poslední odporotované soutěži hodnotící „lístečky“ od sčitatelů soutěže a tyto doložit k žádosti o licenci porotce.
 4. Uznávají se odporotované soutěže příslušných kategorií dle §8 Kvalifikačního řádu a jejich počet lze splnit v průběhu jednoho kalendářního dne.

C) Postup při potvrzování vylosovaných porotců na soutěže TL a STL

 1. Sekretariát ČSTS obešle všechny pořadatele soutěží TL a STL s informacemi o vylosovaných porotcích.
 2. Pořadatel potvrdí vylosované porotce dle níže uvedených pravidel.
 3. Sekretariát zveřejní seznam takto vybraných porotců.
 4. Sekretariát doplní vylosované porotce do propozic soutěží.
  Pravidla pro poroty v příloze KP08 - Poroty pro MČR a WDSF

Martin ODSTRČIL
Viceprezident pro profesní záležitosti