Informace k MČR v Kojetíně

Přinášíme Vám podrobné informace organizátora Mistrovství České republiky v 10 tancích v Kojetíně, které se bude konat v sobotu 12. 9. 2020. Všechna opatření a omezení jsou v zájmu zdraví všech přítomných osob. Dbejte tedy všech doporučení.

Vyjádření organizátora soutěže:

Vážení účastníci MČR v deseti tancích,

v reakci na poměrně turbulentní dobu jsme museli přijmout opatření, která v určité míře sníží komfort organizátorů, a stejně tak vás, našich hostů.

Sportovní halu v Kojetíně, ve které soutěž proběhne, jsme rozdělili na dva sektory, z nichž jeden bude určen pouze pro diváky a druhý pro soutěžící a jejich doprovod. V obou sektorech bude možné se občerstvit, použít toalety apod.

Nebude možné ale během dne sektory prostřídávat!

Znamená to tedy, že při platbě za vstupné každý bude muset zvolit, zda průběh soutěže bude sledovat z pozice diváka a nebude mít v průběhu dne přímý kontakt se soutěžícími, anebo zvolí možnost druhou – sektor společný se soutěžícími, kde bude v roli doprovodu.

Počet osob doprovázejících tanečníky bude omezen na 2 osoby pro jeden pár!

Těm návštěvníkům mistrovství, kteří již mají rezervována a uhrazena místa k sezení, jejich vstupenka samozřejmě nepropadá, je platná i v sektoru společném se soutěžícími.

S výjimkou soutěžících budou muset všichni respektovat vládní nařízení o použití roušek!

Všechny sportovce a návštěvníky žádáme, aby v případě zjištění příznaků (dušnost, horečka, suchý kašel) zůstali doma a neohrozili tak zdraví ostatních osob. V případě zjištění příznaků na místě soutěže, nebude takovým osobám umožněn vstup do haly.

Věříme, že vzhledem k aktuální situaci pochopíte smysl všech těchto opatření a tolerantním přístupem k organizátorům přispějete ke zdárnému průběhu soutěže.