Veřejná výzva - MČR LAT 2021

Z důvodu obav z organizace vzhledem k pandemii COVID-19 se vzdává původní organizátor MČR LAT 2021 termínu 27. 2. 2021 a žádá o přesunutí MČR na podzim 2021, což nevyhovuje nastaveným podmínkám výběrového řízení. Tímto vyzýváme všechny organizátory soutěží, kteří mají zájem o organizování MČR LAT v původním termínu 27. 2. 2021, aby zaslali žádost elektronicky na sekretariat@csts.cz, a to nejpozději do 25. 10. 2020 12:00