Nový termín VK 2020

Výkonná rada korespondenčním hlasováním KVR09 zrušila původní termín konání Výroční konference ČSTS (4. 11. 2020) z důvodu krizových opatření přijatých usnesením Vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 a schválila termín nový - středa 9. 12. 2020. Pro vyjádření Ing. Martina Dvořáka, Prezidenta ČSTS, čtěte dále.

Vyjádření Prezidenta ČSTS:

"Jelikož se vyjádření pana doktora Viduny (právník ČUS) k usnesení vlády objevilo až v průběhu VR22, řešili jsme na jednání situaci operativně zrušením Valných hromad v období od 5.-18.10. jednalo se tak o 3 VH (D01, D04, D06). Po následné diskuzi na interním fóru Výkonné rady jsme však dospěli k názoru, že je až příliš velký risk 18.10.2020, očekávat při nejistotě s jakou vláda ČR představuje svá opatření ,zveřejnění takových opatření, při kterých by bylo možné svolat Valné hromady ve dnech (19.-21.10.2020, poslední možné termíny VH) a neporušit tím zákon, který říká, že musí být umožněno každému členovi spolku přijít na Valnou hromadu své divize.
V případě, že bychom se jako VR rozhodli zrušit a svolat novou VK na základě vyčkávání na termín zveřejnění nových opatření (16.-18.12.2020) , museli bychom vzhledem ke stávajícímu znění Stanov vyhlásit termín nové VK minimálně 60 dní dopředu. Tedy na termín kolem 18.12.2020, což je datum, který více přísluší vánoční atmosféře, než-li představě o dni stráveném na Výroční konferenci. I z tohoto důvodu, jsme se rozhodli tento krok pouze urychlit a svolat novou Výroční konferenci rovnou na termín 9.12.2020. 

V případě, že ani v tom termínu nebude kvůli  vládním opatřením možné VK realizovat, bude VR dále jednat nejen mezi sebou ale i s představiteli ČUS, NSA a jiných sportovních organizací, jak se s touto situací vypořádat."