Výroční konference ČSTS 9.12.2020 - harmonogram

Termín Výroční konference ČSTS je 9.12.2020 od 13:00 do 19:00 v Aule ČUS v Praze. Harmonogram přípravy VK 2020 zde a počty delegátů čtěte dále.

09.10.2020 Oznámení VK2020 
  Počty delegátů
  Informace o konání VH divizí
26.10.2020 VH divizí – poslední možný termín pro svolání
09.11.2020 Pozvánka a zveřejnění programu a podkladů na webu ČSTS
25.11.2020 VH divizí - poslední možný termín pro konání 
26.11.2020 Návrhy a připomínky k navrženému programu a podkladům VK
  Seznamy nově zvolených delegátů
02.12.2020 Zpracování podaných návrhů a připomínek 
03.12.2020 Zveřejnění podaných návrhů a připomínek na webu ČSTS
09.12.2020 VK 2020
Divize Název divize Počet členů ke dni 9.10.2020 Počet delegátů
1 Pražská divize 887 18
2 Středočeská divize 488 10
3 Jihočeská divize 74 2
4 Plzeňská divize 110 3
5 Karlovarská divize 43 1
6 Ústecká divize 144 3
7 Liberecká divize 139 3
8 Královehradecká divize 106 3
9 Pardubická divize 224 5
10 Vysočina divize 89 2
11 Jihomoravská divize 532 11
12 Olomoucká divize 251 6
13 Moravsko-slezská divize 477 10
14 Zlínská divize 319 7
  CELKEM   84