Zápis do Rejstříku sportu

Pro získání dotací z dotačního programu Můj klub 2021, který bude spuštěn 22. 10. 2020, je pro letošní rok zápis do Rejstříku sportu povinný. Bez tohoto zápisu nemohou kluby dotaci získat. Vyzýváme tímto všechny kluby, které budou žádat o dotaci z programu Můj klub, aby zapsali všechny své členy a trenéry do Rejstříku sportu, pokud tak již neučinili.