Zápis ze schůze KS z 14.10.2020

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 14.10.2020.

příloha 1: Průběh finále MČR