Členské příspěvky ČSTS 2021

Úhradu členských příspěvků pro rok 2021 je možno, dle Finančního řádu ČSTS, provést od 1. 11. 2020. Výše ZČP pro 2021 zůstává stejná a jeho úhrada je možná od 1. 11. 2020. Výše RČP však bude upravena na Výroční konferenci ČSTS 2020 s přihlédnutím na přerušení soutěžní činnosti ČSTS v roce 2020 vzhledem k opatření Vlády ČR viz Zápis z 2. Online schůze předsedů divizí. O výši RČP a tím spojenými kompenzacemi Vás budeme informovat ihned po VK 2020. RČP tedy prozatím NEHRAĎTE!