Vysvětlení k Valným hromadám divizí a Výroční konferenci ČSTS 2020

Dne 9. 11. 2020 byl zveřejněn mimořádný jednací řád (dále jen "JRVK20"), který umožňuje uskutečnit Valné hromady divizí ČSTS (dále jen "VH20") a Výroční konferenci ČSTS (dále jen "VK20") v současné pandemické situaci korespondenční formou per rollam. Pro vysvětlení čtěte dále.

Současná nařízení i vysvětlující stanoviska NSA a ČUS neumožňují konání všech již svolaných valných hromad i již odsunuté výroční konference klasickou formou. Proto VR na základě mimořádných pravomocí statutárních orgánů vyplývajících ze zákona 179/2020 Sb. upravila formu, termíny a jednání VK20 a VH20 a vytvořila tak podmínky pro uskutečnění Výroční konference ČSTS v již zveřejněném termínu a uskutečnění valných hromad ve všech divizích v nejnutnějším rozsahu. Toto rozhodnutí tedy mění pozvánky na Valné hromady svolané představenstvy divizí dle Jednacího řádu ČSTS.

V tomto JRVK20 je uveden program a přesné termíny jednotlivých kroků pro přípravu a vlastní konání jak VK20, tak i navazujících předcházejících VH20. JRVK20 v těchto věcech dočasně nahrazuje Jednací řád ČSTS a nahrazuje pozvánky na VK20 a na VK20.