Podoba Plné moci pro VH20

Mezi dny 25. 11. 2020 a 29. 11. 2020 proběhnou Valné hromady divizí ČSTS (VH20) formou per rollam. Manuál k elektronickému systému hlasování Vám poskytneme v dostatečném předstihu. Plné moci, které případně budete chtít použít během per rollam hlasování budou mít stejnou podobu, jako již jste zvyklí z běžných valných hromad. Pro více info čtěte dále.

Plné moci bude potřeba převést do PDF, či naskenovat do JPG (obrázek) verze.

Mandátová komise VH20 bude v rámci ověřování plných mocí namátkově kontrolovat pravost plných mocí telefonickým, či e-mailovým zkontaktováním osob uvedených v plné moci.

V případě, že nemáte vlastní vzor plné moci, můžete využít tyto obecné vzory: