Zahájení VH20n

Dnes, tj. 30. 11. 2020 ve 12:00, budou zahájeny Valné hromady divizí ČSTS 2020 konané v náhradním termínu (VH20n). Konec VH20n je dle §2 JŘVK2020 ve středu 2. 12. 2020 ve 12:00. Mandátová komise VH20 se usnesla, že k termínu ukončení volby delegátů, tj. 29. 11. 2020 12:00 nebyla ani jedna valná hromada divizí usnášeníschopná. Zápis Mandátové komise VH20 bude součástí Zápisu VK20.