Členství v STM pro 4. čtvrtletí 2020

Tabulka členů, kteří mají právo být členy STM ve 4. čtvrtletí 2020.
Informační email byl rozeslán všem vedoucím klubů. Žádáme je aby postupovali dle instrukcí.