Dodatečné přerozdělení financí klubům za rok 2020

Tabulka přerozdělení financí klubům.