Jmenovaná porota pro MČR 2021

Přinášíme Vám seznam jmenovaných porotců na MČR pro rok 2021, který je platný k 31. 12. 2020. Jmenování provedl VpP na základě Kvalifikačního řádu ČSTS, přílohy KP08 odstavec 1. Žádáme všechny porotce o kontrolu svého zařazení v následující tabulce: Seznam TOP porotců, a to nejpozději do 10. 1. 2021. Veškeré připomínky směřujte na vp.profi@csts.cz. Pro více info čtěte dále.

VpP upozorňuje, že zařazení nových porotců do seznamu pro MČR se provádí pouze na základě jejich žádosti a splnění daných kritérií dle Kvalifikačního řádu ČSTS, přílohy KP08 a je možné i v průběhu roku.

Během Online Kongresu 2021 proběhne losování pro 1. pololetí na MČR ST, MČR LA a MČR 10T. Dále také proběhne losování na STL a TL pro první pololetí 2021, které bylo na základě rozhodnutí VpP přesunuto na leden 2021 z důvodů zastavení soutěžní činnosti a nejasných výhledů pro začátek roku 2021 způsobených pandemií Covid-19.