Jmenovaná porota pro MČR 2021 - aktualizace

Přinášíme Vám aktualizovaný (11. 1. 2021) seznam jmenovaných porotců pro MČR 2021, který je platný k 31. 12. 2020. Jmenování provedl VpP na základě Kvalifikačního řádu ČSTS, přílohy KP08. Upozorňujeme, že nové zařazení do TOP poroty není automatické. Pokud jste splnili podmínky pro zařazení a doposud nejste v seznamu, pošlete žádost o zařazení formou e-mailu, ve kterém doložíte splnění kritérií pro zařazení do TOP poroty. Veškeré další připomínky směřujte na vp.profi@csts.cz. Čtěte dále.

Losování poroty na MČR, STL a TL pro 1. pololetí 2021 proběhne tento týden.