Ranklist NRT a MČR 2021 vs. RČP

Výkonná rada na svém jednání dne 8. 1. 2021 prodloužila termín k doplacení RČP (soutěžní registrace) pro účast v NRT do 20. 1. 2021. Dále se VR usnesla na novém znění podmínky pro nasazení párů na MČR 2021, ze které vyplývá, že je zapotřebí mít k 5. 1. 2021 zaplacen alespoň ZČP a nikoliv i RČP. VR tak reaguje na situaci ohledně COVID-19 a také na skutečnost, že byly MČR 2021 přesunuty až na 2. kvartál roku 2021. Více v Zápise VR26.