Komise sportovců - volby

Ve dnech 22. - 26.2. proběhnou online volby do Komise sportovců ČSTS. Upozorňujeme, že volit budou moci pouze sportovci ČSTS, kteří budou mít k termínu voleb zaplacen RČP- soutěžní registraci. Dle statutu Komise sportovců má volební právo sportovec s platnou soutěžní registrací. Tímto vyzýváme sportovce (kteří tak doposud neučinili) k včasnému zaplacení RČP tak, aby jej sekretariát stihl zaevidovat a Vy tak nepřišli o volební právo. Pro podrobnosti o volbách čtěte dále.

Aktualita ze dne 10. 1. 2021:

Vážení tanečníci, ve dnech 22. - 26. 2. 2021 proběhnou online volby do Komise sportovců ČSTS. Vyzýváme všechny zájemce, aby zaslali vyplněný Souhlas s kandidaturou do KoS a programové prohlášení nejpozději do 11. 2. 2021 v originále na sekretariát ČSTS. Čtěte dále.

Podmínky pro kandidaturu do KoS:

  • člen ČSTS,
  • starší 18 let,
  • platná soutěžní registrace,
  • ​podání souhlasu s kandidaturou.

Podmínky zaslání kandidatury:

  • v originále poštou nebo osobní datovou schránkou na adresu sekretariátu ČSTS (možné vhození i do poštovní schránky v sídle sekretariátu) nebo e-mailem v PDF dokumentu opatřeným elektronickým podpisem,
  • a zároveň sken na sekretariat@csts.cz pro urychlení zpracování (není potřeba při zaslání PDF s elektronickým podpisem).

Harmonogram voleb do KoS:

  • 11. 1. - 11. 2. 2021 - termín zaslání Souhlasu s kandidaturou do KoS a programového prohlášení,
  • 15. 2. 2021 - zveřejnění seznamu kandidátů do KoS a programových prohlášení,
  • 22. - 26. 2. 2021 - online volby do KoS.

Více zde: Statut komise sportovců