Výroční konference 2021

Termín Výroční konference ČSTS byl stanoven na 7. 5. 2021 v Aule ČUS v Praze. Bližší harmonogram, včetně termínu konání online schůze předsedů divizí a zástupců KČ, bude zveřejněn s dostatečným předstihem.