Komise sportovců - výsledky voleb

Ve dnech 22. - 26. 2. 2021 proběhly online volby do Komise sportovců ČSTS, ve kterých bylo zvoleno 5 nových členů. Čtěte dále.

Celkem se voleb zúčastnilo 31 voličů. Do komise sportovců kandidovalo 5 kandidátů a z nich voliči vybírali 5 členů. Všichni kandidáti tedy obdrželi shodný počet hlasů a byli zvoleni.

Nově zvolení členové Komise sportovců ČSTS:

  • Martina Deylová
  • Roman Pecha
  • Jiří Kejzar
  • Jan Metlický
  • Vít Domorád

Předání agendy končících členů KoS proběhne dne 3. 3. 2021 na prvním jednání nově zvolených členů, na kterém si zároveň zvolí svého předsedu.

Přejeme nově zvoleným členům KoS hodně úspěchů v jejich práci při zastupování zájmů sportovců.