Stanovisko DR ČSTS ke konání VK2021 formou per rollam

../../../../../cs/Files/GetFile/3714