Stanovisko DR ČSTS k profesionalizaci tanečního sportu

V sekci Dozorčí rady ČSTS bylo zveřejněno Stanovisko DR ČSTS k profesionalizaci tanečního sportu.