Členství v STM pro 2. čtvrtletí 2021

Tabulka členů, kteří mají právo být členy STM ve 2. čtvrtletí 2021.
Informační email byl rozeslán všem vedoucím klubů. Žádáme je aby postupovali dle instrukcí.