Soutěž v Mikulově - vstup rodičů

Přinášíme Vám důležitou informaci přímo od organizátora soutěže Českomoravský pohár - Jaro 2021 Mikulov. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace bude umožněn vstup rodičů pro kategorii Junior I. Pro více info ČTĚTE DÁLE.

Vyjádření organizátora soutěže:

"Vzhledem ke klidné epidemiologické situaci s nízkým výskytem nových případů laboratorně diagnostikovaných COVID-19 onemocnění nám MUDr. Derková z krajské hygienické stanice povolila vstup rodičů Juniorů za podmínek stejných jako mají ostatní účastníci soutěže a s dodržením 50% kapacity sálu. Pořadatel se rozhodl umožnit vstup rodičům kategorie Junior 1 s omezením 2 rodiče na jeden pár, při splnění podmínky PCR test, nebo certifikát o očkování (min. 14 dní po 2. dávce), potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 (v uplynulých 180 dnech). I rodiče si musí donést vyplněný selfreporting formulář. U ostatních kategorií zůstává omezení – bez diváků, tzn. že odpolední část soutěže zůstane pro diváky uzavřena."