Nominace na titulární akce WDSF 2021 a podpora NRT+CTM

Vážení tanečníci, výkonná rada schválila podmínky pro nominace na titulární akce WDSF 2021 a postup vyplácení finanční podpory Národního reprezentačního týmu a Center talentované mládeže za 3. a 4. kvartál roku 2021. Pro více info ČTĚTĚ DÁLE.

Podmínky pro nominace na titulární akce WDSF 2021

Tentokrát jsme pro Vás připravili tři úrovně dokumentů, které mají sice stejný obsah, ale liší se svým rozsahem. Pro rychlý přehled můžete nahlédnout do Tabulky, pro více detailů pak do Podrobného dokumentu a pro ty, kteří chtějí znát i všechny důvody rozhodnutí a znát veškeré detaily, jsme připravili Rozhovor s viceprezidentem pro sport Michalem Drhou na dané téma.

Pozn: Na titulární soutěže WDSF, které se budou konat ve 4. kvartále 2021, budou páry nominovány dle pozice v NRT k 1. 10. 2021.

Postup vyplácení finanční podpory NRT a CTM

Jelikož se pořadí NRT kombinuje s výsledky MČR a soutěží obsažených v Ranklistu ČSTS je potřeba získat dostatečné množství dat pro sestavení NRT. Proto bude rozhodný termín pro vyplácení finanční podpory NRT a CTM za 3. a 4. kvartál 15. 12. 2021. Vyúčtování je potřeba zaslat do 31. 12. 2021. V sekci FAQ jsme pro Vás připravili návod, jak čerpat finanční podporu NRT. Detailnější info naleznete na konci rozhovoru s VpS uvedeném výše.

 

* Vzhledem k problémům s internetovým připojením u některých pasáží chybí zvuk. Zde je textová podoba chybějících míst rozhovoru:
2:01 "...zda je v ranklistu dostatek soutěží pro obsazení pozic v Národním reprezentačním týmu..."
2:44 "...jede na titulární soutěže vždy nejlepší z Mistrovství ČR a nejlepší z ranklistu..."
8:16 "...kdy bude Mistrovství Evropy showdance ve STT a LAT. Je to každopádně součástí Prague Openu..."