Zpravodaj ČUS 5/2021

Přinášíme Vám odkaz na aktuální Zpravodaj České unie sportu 5/2021.

Obsah zpravodaje podle stran:

3  VV ČUS označil zamýšlený způsob voleb do ČOV za netransparentní a nedůstojný
4  Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS
5  ČUS vyzval k razantnějším krokům při rozvolňování sportu – trvalé úsilí se promítlo do zmírnění restrikcí
7  Kritika: Národní plán obnovy nepočítá s podporou zdraví prospěšných aktivit a sportu
8  Nezapomeňte: Příjemci dotací z programů MŠMT za rok 2020 jsou povinni zaslat do 30. 6. výroční zprávu
    Aktuální administrace dotačního programu Můj klub 2021
9  Změna v NSA: Milan Hnilička rezignoval, nahradil ho Filip Neusser
10  Přání nového předsedy NSA: „Chci rozhýbat český sport!“
11  Když na logické argumenty neexistují odpovědi
12  ČUS připravila tradiční Ročenku za rok 2020
13  Antidopingový výbor ČR: Seznam povolených a zakázaných léků 2021