Přehled důležitých informací - 5/21

Dne 17.5.2021 proběhlo další jednání VR. Přinášíme Vám přehled toho nejdůležitějšího.

Oblast vnitřních záležitostí:

Je v přípravě informativní video ohledně využití softwaru Sportes. 

Sportovní oblast:

Byla vytvořena on-line kvalifikace na prázdné pozice v NRT vzhledem k ME Showdance konané v Praze. Termín pro zaslání videa: 20.6.2021 na sekretariát ČSTS.

Byla schválena příloha SA05.

ČSTS bude žádat o výjimku konání 3 soutěží DSE na území ČR v roce 2021. 

Obecné informace:

Výkonná rada měla na svém jednání jako hosty představitele České komory tanečních oborů. Prezident připraví na další jednání výkonné rady výstup z tohoto setkání.

Prezident informoval o otevření výzvy Investiční dotace od NSA a ČSTS má pozici v 2. nejvyšším balíčku. ČSTS má možnost čerpat až 4.000.000 Kč. Jedná se o obrovský úspěch postavení svazu v NSA. 

Výkonná rada zvolila jako delegáta na DSE AGA 12.6.2021 Marcela Geberta.

ČSTS se začal aktivně zaobírat otázkou střetu zájmů v různých tanečních organizacích. 

 

Kompletní zprávu z jednání naleznete zde.