Video přednáška - Jan Tománek

V rámci uzavření nedokončeném úkolu minulého VpP Vám přinášíme video přednášku Jana Tománka. Přednáška byla jedním z úkolů, které bylo potřeba splnit pro udělení licence TOP porotce dle Kvalifikačního řádu ČSTS, přílohy KP08 (verze platná k datu podání žádosti).