Českomoravský pohár - Kladno

Připomínáme všem semi-profi tanečníkům, že pro účast na ČMP dne 12. 6. 2021 v Kladně v kategorii Semi-profi bude vyžadováno doložení Čestného prohlášení pro účely prokázání pracovně-právního vztahu a kopie potvrzení z Úřadu práce (pro sportovce do 15 let). Ostatní informace o soutěži naleznete v propozicích.