Českomoravský pohár - Zlín

Vážení tanečníci, pro účast na ČMP dne 19. 6. 2021 ve Zlíně v kategorii Semi-profi bude opět vyžadováno doložení Čestného prohlášení pro účely prokázání pracovně-právního vztahu a kopie potvrzení z Úřadu práce (pro sportovce do 15 let). Ostatní informace o soutěži naleznete v propozicích.