Výroční konference ČSTS 20.10.2021

Termín Výroční konference ČSTS je 20.10.2021 od 12:00 do 19:00 v Aule ČUS v Praze. Harmonogram přípravy VK 2021 zde a počty delegátů čtěte dále.

21.08.2021 Oznámení VK 2021
  Počty delegátů
  Informace o konání VH divizí
06.09.2021 VH divizí – poslední možný termín pro svolání
20.09.2021 Pozvánka a zveřejnění programu a podkladů na webu ČSTS
30.09.2021 On-line schůze vedoucích KČ a předsedů divizí
06.10.2021 VH divizí - poslední možný termín pro konání 
11.10.2021 Návrhy a připomínky k navrženému programu a podkladům VK
  Seznamy nově zvolených delegátů
  Zpracování podaných návrhů a připomínek 
  Zveřejnění podaných návrhů a připomínek na webu ČSTS
20.10.2021 VK 2021
Divize Název divize Počet členů ke dni 21.8.21 Počet delegátů
1 Pražská divize 676 14
2 Středočeská divize 363 8
3 Jihočeská divize 61 2
4 Plzeňská divize 80 2
5 Karlovarská divize 22 1
6 Ústecká divize 124 3
7 Liberecká divize 119 3
8 Královehradecká divize 69 2
9 Pardubická divize 151 4
10 Vysočina divize 58 2
11 Jihomoravská divize 432 9
12 Olomoucká divize 212 5
13 Moravsko-slezská divize 352 8
14 Zlínská divize 320 7
  CELKEM   70