World Championship STD, Brno Open 2021

Mistrovství světa ve standardu a Brno Open Dance Festival 2021 BUDE! I přesto, že někteří organizátoři ruší naplánované akce, organizátoři Mistrovství světa a Brno Open Dance Festival jsou připraveni a soutěže proběhnou tak, jak byly naplánovány. Veškeré důležité informace, včetně epidemiologických podmínek pro účast na akci najdete na adrese www.brnoopen.eu.

World Championship and Brno Open Dance Festival 2021 WILL TAKE PLACE! Despite the fact that some organizers cancel the planned competitions, the organizers of the World Championships Standard and the Brno Open Dance Festival are ready and the competitions will take place as planned. Follow the important information, including the epidemiological conditions for participation in the event at www.brnoopen.eu.