Prague Institute of Business

Přinášíme Vám nabídku vzdělávací instituce Prague Institute of Business poskytující profesní vzdělávací programy BBA, MBA, DBA, LLM, LLD, MSc. a MPA. Všichni členové ČSTS mají možnost využít 15% slevu na veškeré studium. Pro více info čtěte dále.

Citace dopisu s nabídkou:

"Dobrý den,

rádi bychom touto cestou nabídli všem členům svazu možnost zvýšení odborných znalostí prostřednictvím studia na našem institutu.

Prague Institute of Business poskytuje moderní profesní studium. Studijní programy jsou vytvořeny tak, aby rozšířily nejen teoretické znalosti a dovednosti, ale naučily absolventy tyto poznatky aplikovat v praxi.

Prague Institute of Business je vzdělávací institucí poskytující profesní vzdělávací programy BBA, MBA, DBA, LLM, LLD, MSc. a MPA.

Nejvíce zajímavými studijními programy by pro členy svazu mohly být programy MBA Sportovní managementMBA Management a leadership nebo MPA Veřejná správa

V současné době se veškeré studium uskutečňuje online prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času.

Pokud byste měli o vzdělávání na našem institutu zájem, neváhejte se nás obrátit pro doplnění veškerých informací. Případně můžeme navázat oficiální spolupráci v oblasti vzdělávání.

Rádi bychom též touto cestou poskytli všem členům svazu 15% slevu na veškeré studium u nás.

Cena kompletního studia MBA je po 15% slevě 58 650,- Kč vč. DPH, cena MSc studia je po slevě 63 665,- Kč vč. DPH a cena MPA studia je po slevě 58 650- Kč vč. DPH.

Pokud bych Vám mohl jakkoliv poradit, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. Jan Moravec

Studijní oddělení
tel: +420 728 368 516"