Přehled důležitých informací – 7/21

V průběhu podzimního období proběhlo kromě Výroční konference několik dalších jednání VR, níže vám přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co se povedlo a projednalo. Výpis nejdůležitějších bodů z Výroční konference přineseme v dalším přehledu.

Profesní oblast:

Bylo zahájeno studium 1.třídy v Praze.

Online výuka pro členy ČSTS byla zakončena posledním videem. 

Od 1.1.2022 dojde k obnovení všech podmínek pro doložení aktivní činnosti pro licence trenérů a porotců atd.

VR schválila, že pro MČR STT + LAT 2022 se obnoví zahraniční porota dle platných pravidel. 

Proběhla pilotní zkouška soutěžního komisaře katalogu figur.

Sportovní oblast:

Do konce roku 2022 se budou započítávat všechna finále ze zahraničních soutěží v rámci podpory restartu.

Byl spuštěn nový systém zveřejňování výsledků soutěží v PDF formátu na svazovém Google disku.

Podařilo se zabezpečit MČR družstev 17.11. v Plzni.

Obecné informace:

Byla spuštěna Ověřená registrace členů ČSTS a úspěšně proběhlo 1.kolo.

VR schválila návrh, aby u reprezentantů kategorie Junior 2, Mládeže a Dospělí 1. a 2. páru (10T 1. páru) bylo hrazeno cestovné v plné výši, maximálně však 10.000 Kč na pár v případě použití osobního automobilu či ostatní hromadné dopravy. 

Členové NRT mají hrazenou sportovní prohlídku do částky 2.000 Kč. 

 

Kompletní zprávy z jednání naleznete zde.