Finanční podpora NRT - 3+4Q 2021

V sekci Finanční podpora NRT Dospělých a Do 21 let byla zveřejněna tabulka pro 3. a 4. čtvrtletí 2021Konečné datum zaslání vyúčtování podpory je 31. 12. 2021. Jak můžete čerpat finanční podporu NRT? Více v sekci FAQ.