Jmenovaná porota pro MČR 2022

Přinášíme Vám seznam jmenovaných porotců na MČR pro 1. pololetí 2022, který je platný k 31. 12. 2021. Jmenování provedl VpP na základě přílohy Kvalifikačního řádu ČSTS KP08. Žádáme všechny porotce o kontrolu svého zařazení v následující tabulce: Seznam TOP porotců, a to nejpozději do 7. 1. 2022. Veškeré připomínky směřujte na vp.profi@csts.cz. Čtěte dále.

VpP upozorňuje, že zařazení nových porotců do seznamu pro MČR se provádí pouze na základě jejich žádosti a splnění daných kritérií dle přílohy Kvalifikačního řádu ČSTS KP08 a je možné i v průběhu roku. Tzn. pokud např. nejste zařazeni do TOP poroty na formace, musíte o to požádat s doložením patřičných podkladů. Nové zařazení do TOP poroty se neděje automaticky.

Během Kongresu ČSTS dne 8. 1. 2022 proběhne losování pro 1. pololetí 2022 na MČR LAT, STT a 10T.