Odměny reprezentantům 2021

Vážení tanečníci, výkonná rada na jednání VR38 dne 20. 12. 2021 schválila mimořádné odměny reprezentantům pro rok 2021. Vyzýváme všechny reprezentanty, kteří mají nárok na odměnu, aby zaslali vyúčtování obdobným způsobem, jako při čerpání finanční podpory NRT (FAQ), a to do 31. 12. 2021.