Chcete pracovat v Etické komisi ČSTS?

Výroční konference ČSTS 2021 schválila nové znění Etického kodexu, ze kterého vyplývá ustanovení Etické komise ČSTS. Tímto vyzýváme členy ČSTS, kteří by měli zájem o činnost v této komisi, aby se písemně přihlásili na email vp.profi@csts.cz, a to do 10. 2. 2022. Čtěte dále. 

V žádosti uveďte, kromě informací o Vaší osobě, také pár vět na téma "Jaké priority byste měl/a jako člen Etické komise ČSTS?"

Komise bude 3-5 členná a bude ustanovena na nejbližším zasedání výkonné rady.