Vyjádření ČSTS k situaci na Ukrajině

Výkonná rada ČSTS se na svém jednání dne 28. 2. 2022 jednohlasně ztotožnila s vyjádřením WDSF, které plně podporuje prohlášení Mezinárodního olympijského výboru.

Dále se na základě vyjádření NSA shodla na zákazu účasti všech osob vystupujících pod hlavičkou Ruského a Běloruského svazu (sportovci, funkcionáři, apod.) na akcích ČSTS, a to s okamžitou platností.