Doškolovací seminář 2022 - veřejná výzva

Termín Doškolovacího semináře ČSTS byl stanoven na 3. 9. 2022. Vyzýváme všechny členy ČSTS, kteří mohou nabídnout vhodné prostory k pořádání této akce, aby zaslali nabídku nejpozději do 27. 3. 2022 na vp.profi@csts.cz. Budou preferována místa v okolí Brna a v blízkosti dálnice.