Školení funkcionářů II. třídy

Dne 16. 4. 2022 (POZOR - změna termínu) proběhne školení pro zájemce o licenci funkcionáře II. třídy prostřednictvím video hovoru platformy Microsoft Teams. Uzávěrka přihlášek je 6. 4. 2022 12:00. Pro více info čtěte dále.

Pořadatel:
VR

Místo:
MS Teams - Online školení

Datum:
Sobota 16. 4. 2022

Lektoři:
Dávidek Jakub
Slavík Petr

Cena:
700 Kč pro členy ČSTS
900 Kč pro nečleny ČSTS

Náplň:
Školení proběhne v rozsahu dle Kvalifikačního řádu ČSTS a jeho příloh.
Školení je zaměřeno na nové zájemce o licenci funkcionáře II. třídy a je vhodné i pro držitele stávajících licencí II. třídy (jako doškolovací akce).

Program:
09:00–09:30 Přihlášení ke školení a test funkčnosti
09:30–11:00 první část
11:15–11.30 přestávka
11:30–13:00 druhá část
13:00–14:00 přestávka na oběd
14:00–16:00 třetí část
16:00–16.15 přestávka
16.15–18.15 čtvrtá část + testy

Přihlášky:
Emailem na adresu funkcionari@csts.cz do 6. 4. 2022.
Do předmětu: „Přihláška - Školení funk. II. třída“.
Do textu: Jméno Příjmení, IDT (pokud jste členy svazu), školení na „prodloužení licence dle KŘ“ nebo „Nový zájemce o licenci funkcionáře *Vedoucí soutěže, *Odborný dozor, Sčitatel“ (*vyberte funkce, na funkci sčitatele je potřeba navíc praktická zkouška z programu DANCE a test ze skating systému).

Platba:
Zaplaťte prosím do 6. 4. 2022 do 12:00 hod na účet ČSTS 129453027/0300. Do textu pro příjemce uveďte „Školení funkcionářů 2022“ a vaše jméno a příjmení, VS 20222703.

 

Jakub Dávidek

tel: 605822126
funkcionari@csts.cz