Výroční konference ČSTS 2022

Termín Výroční konference ČSTS je 11. 5. 2022 od 12:00 do 19:00. Harmonogram přípravy VK 2022 níže a pro počty delegátů čtěte dále.

12.03.2022 Oznámení VK 2022
  Počty delegátů
  Informace o konání VH divizí
28.03.2022 VH divizí – poslední možný termín pro svolání
11.04.2022 Pozvánka a zveřejnění programu a podkladů na webu ČSTS
14.04.2022 On-line schůze vedoucích KČ a předsedů divizí
27.04.2022 VH divizí - poslední možný termín pro konání 
01.05.2022 Návrhy a připomínky k navrženému programu a podkladům VK
  Seznamy nově zvolených delegátů
  Zpracování podaných návrhů a připomínek 
  Zveřejnění podaných návrhů a připomínek na webu ČSTS
11.05.2022 VK 2022

Součástí informační schůze bude i diskuze o pobočných spolcích.

Divize Název divize Počet členů ke dni 12.3.22 Počet delegátů
1 Pražská divize 683 14
2 Středočeská divize 349 7
3 Jihočeská divize 40 1
4 Plzeňská divize 89 2
5 Karlovarská divize 16 1
6 Ústecká divize 118 3
7 Liberecká divize 126 3
8 Královehradecká divize 70 2
9 Pardubická divize 148 3
10 Vysočina divize 57 2
11 Jihomoravská divize 408 9
12 Olomoucká divize 176 4
13 Moravsko-slezská divize 361 8
14 Zlínská divize 316 7
  CELKEM   66