Uznávání finálí ze zahraničních soutěží

Přinášíme Vám vyjádření VpS Michala Drhy, jehož součástí jsou často kladené otázky k uznávání finálí ze zahraničních soutěží. Pro vyjádření čtěte dále.

Přičítání neomezeného počtu finálí ze zahraničí

Vzhledem k množícím se dotazům, ve věci přičítání neomezeného počtu finálí, jsem byl pověřen VR vydat vysvětlující stanovisko. Budu odpovídat na jednotlivé dotazy tak jak ke mně přicházejí.

Proč mi zmizely zahraniční finále v profilu?

Žádná finále nezmizela, pouze zobrazení počtu finálí se změnilo z důvodu implementace legislativního znění do stávajícího informačního systému. V IS ČSTS nešlo jednoduše přenastavit počet finálí, které jsou započítány. Pokud bychom změnili jen počet F, který má počítat IS ze zahraničí, započetly by se všechny finále, které pár získal a to i zpětně. Vzhledem k důrazu VR nevytvářet legislativu retroaktivně bylo toto vyhodnoceno VR jako nepřijatelné, proto jsme museli udělat změnu zobrazení a ukazovat jen ty finále, které se započítávají. Na první pohled toto může působit, že nějaká finále zmizela, finále ale nezmizela pouze se zobrazují od 11. 12. 2021 maximální počet ze zahraničí 2F, ostatní se zatím skryly. 

Pokud tedy například měl někdo v systému zaznamenaných 6 finálí a z toho 2, které se mu počítají, tak od 11. 12. 2021, kdy vešla v účinnost tato změna, bude mít zobrazené pouze 2 finále a ty se mu v případě získání dalších finálí ze zahraničí přičtou k nově získaným.

Proč se mi nezapočetly všechny zahraniční finále po přijetí této změny?

Je velmi nebezpečné vytvářet legislativu retroaktivně neboli zadávat zpětnou účinnost. Pokud byla teze schválená v září 2021 a zpracována legislativní komisí a daná v účinnost k 11. 12. 2021 platí toto od data účinnosti. Nelze tedy z ničeho nic započíst všechny finále, které kdy pár v minulosti získal.

Proč se mi nezapočetly finále od VR34, kde byla tato myšlenka neomezeného počítání finálí odsouhlasena

Na této VR byla schválená teze, kterou musela nejdříve zpracovat legislativní komise a na základě předložení dokumentu teprve VR schválila výslednou změnu dokumentu a určila účinnost. Do té doby nelze tezi považovat za účinnou.

 

Michal Drha
Viceprezident pro sport