První zasedání Etické komise ČSTS

Dne 25. 4. 2022 proběhlo první zasedání nově zvolené Etické komise ČSTS, na kterém proběhla i volba předsedy. Pro bližší info ČTĚTE DÁLE. Podněty můžete zasílat na nově zřízený e-mail eticka.komise@csts.cz.

Zpráva nové předsedkyně Lucie Šabíkové:

"V pondělí 25. dubna 2022 proběhlo první zasedání nově zvolené Etické komise ČSTS (dále EK). Na základě návrhu priorit, které byly součástí nominace na člena EK, zvolila Výkonná rada těchto sedm členů: Kateřina Šebková, Kateřina Holíková, Marek Poláček, Radek Felcman, Jiří Pixa, Jana Hradilová a Lucie Šabíková.

Na programu prvního zasedání EK byla volba předsedy, který bude mít na starosti řízení komise a administrativu s tím spojenou, domluva o způsobech spolupráce a četnosti schůzek, a plán prvních aktivit EK pro nejbližší dobu.

Předsedkyní EK byla zvolena Lucie Šabíková. EK se jednohlasně shodla na poměrně časté frekvenci setkání, a to každé dva týdny. Zároveň se členové dohodli na první prioritě, kterou je připomínkové kolo k Etickému kodexu s termínem do 13. 5. 2022.

V sekci Orgány ČSTS bude zřízena část pro EK, kde budou pravidelně zveřejňovány zápisy a další kroky.

Máte již nyní podnět, kterým by se EK měla zabývat? Neváhejte a kontaktujte nás na eticka.komise@csts.cz!"