Doškolovací seminář 2022 bude online

Z důvodu změny termínu konání MČR Družstev bude Doškolovací seminář ČSTS probíhat opět online formou. Předpokládaný termín je listopad 2022. Testy pro porotce bude možné absolvovat na sekretariátu nebo na vybraných akcích ČSTS. O možných termínech budete informováni.