Česká unie tanečního sportu

Zápisy z jednání Výkonného výboru ČUTS

Zápis VV1, 13.6.2022, videokonference
Zápis VV2, 22.7.2022, videokonference