Česká unie tanečního sportu

Zápisy z jednání Výkonného výboru ČUTS

Zápis VV1, 13. 6. 2022, videokonference
Zápis VV2, 22. 7. 2022, videokonference
Zápis VV3, 3. 1. 2023, Messenger