Soutěže výběrového řízení pro rok 2023

Soutěže výběrového řízení pro rok 2023
aktualizováno 29. 6. 2023

Níže uvádíme kritéria, na základě kterých bylo VŘ rozhodnuto (příloha č. 3 zadávací dokumentace):
Podklady soutěží VŘ